Robert Wallin
27 juni, 2023

Byte till modern LED belysning 3-7 juli.

Under nästa vecka kommer arbete genomföras med att byta belysning över alla inomhusbanor. Vi byter ut det gamla belysningssystemet till nya moderna LED- armaturer.

Arbetet beräknas pågå mellan måndagen 3 juli till och med fredagen 7 juli.

Vi håller dock hallen öppen för spel men vi bokar av 2-3 banor för arbeten åt gången. Beroende på hur arbetet fortlöper kan vi behöva flytta en bokad spelare från en bana till en annan.

Banor där arbete pågår eller utrustning är placerad skall ses som arbetsplats och tillträde av spelare får ej ske.

Sigtuna Tennisklubb

John Åkerlunds väg 10B
193 31 Sigtuna
+46 (0) 705 925 205
kansliet@sigtunatennis.se
Follow us on:
© 2024 Sigtuna Tennisklubb | #MadeInSigtuna
crossmenu