Hoppa till sidans innehåll

Historia


HISTORIA

Spelat tennis på egna banor har man gjort i Sigtuna sedan slutet av 50-talet. Verksamheten bedrevs som en sektion inom Sigtuna IF med ett 100-tal medlemmar fram till 1974.

Den 24 jan. 1974 samlades 26 medlemmar i tennissektionen och beslut fattades att bilda en egen klubb. Avtal upprättades med Sigtuna IF innebärande bl.a. att dispositionsrätten till och skötseln av tennisbanorna övergick till den nybildade klubben. Flera av dem som valdes till styrelse och kommittéer är fortfarande aktiva i klubben.

 
Goda förutsättningar att lära sig tennisspelets alla finesser och mysterier fick man genom William C. Lufflers instruktionsbok "Hur man spelar tennis".

Klubbens målsättning formulerades på följande sätt "Klubben har till uppgift att verka för tennisspelets utveckling i Sigtuna genom anordnande av tävlingar samt genom teoretiska och praktiska övningar".

Man kan av gamla protokoll utläsa att det var slagsmål om att få tennistider på tillgängliga banor. Detta och ett alltmer ökat tennisintresse ledde till att man 1977 fattade beslut om att bygga en egen hall.

1978 byggdes vår första tennishall

Den 6 juni sattes spaden i marken och den 29 okt. invigdes hallen med bl.a. en utmanarmatch mellan Ingrid Bentzer och Johan Hellqvist. Matchen vanns av Ingrid, som fick 400 kr som pris.

Den dåvarande klubbledningen med Sven Elfström i spetsen visade prov på stor kreativitet och god förhandlingsförmåga beträffande finansiering, markanskaffning med mera Tomten köptes (skänktes) av Nordström & Co till priset av 1 krona. Kommunen bidrog med ett ränte- och amorteringsfritt lån. Förhandlingar fördes med bl.a. Peter Wallenberg vilket resulterade i lån i SE Banken. Försäljning av minnestallrikar gav 120.000 netto och 115 reversinnehavare bidrog med 345.000. Den slutliga investeringen hamnade på drygt 1 miljon kronor.

Klubbens utveckling

Stimulerade av Björn Borgs framgångar var tennisintresset på stark frammarsch i Sverige när hallen byggdes. Björn vann Wimbledon 5 år i följd 1976-1980. Han stod på topp 1978, då han inte förlorade ett enda set i någon match. Svensk tennis och därmed tennisklubbarna gick som tåget dragna av Björn Borg - loket. Tennisexpansionen fortsatte under hela 80-talet men en bit in på 90-talet kom rekylen, vilket tog många klubbar på sängen. Vana vid och bedövade av många års framgångar såg yrvakna klubbledningar hur intäkterna sinade. Många klubbar gick omkull, många förde och för fortfarande en tynande tillvaro.

Även Sigtuna Tennisklubb drabbades av minskad beläggning och lägre intäkter samtidigt som hallens ålder medförde stora investeringsbehov. Taket läckte, fukt- och mögelskador upptäcktes så småningom. Det fanns stora reparations- och renoveringsbehov såväl ut- som invändigt. I Sigtuna reagerade man snabbare än i de flesta andra klubbar, man tog nya tag och med hjälp av många goda ideella resurser har trenden nu vänts. Verksamheten expanderar och intäkterna ökar. Klubben har haft råd att, utan lån, genomföra nödvändiga reparationer samt dessutom under 1998 åstadkomma en avsevärd ansiktslyftning i omklädnings- och duschutrymmen. Tränarna fick ett eget utrymme. Sammanlagt under åren 1995-98 investerades nästan 1 miljon kr i hall och utebanor.

Under 2000-talet har klubben expanderat, framförallt gäller detta tennisskolan för ungdomar som år 2008 passerade 200 elever i träning minst en gång per vecka. Samtidigt har intresset för motionsspel hos vuxna ökat. Sammantaget gör detta att våra två inomhusbanor är hårt belagda.

Under våren 2009 slutfördes den sedan länge pågående dialogen med Sigtuna kommun, vilket innebar att vi kunde inviga en ny tennishall med fyra inomhusbanor den 12 september 2010. Anders Järryd kom på besök och spelade mot Jörgen Windahl, den bästa spelare som har startat sitt tennisspelande i Sigtuna kommun. Bragd-Birger Andersson var också på besök.

 

1 oktober 2010 slogs de sista tennisbollarna i den hall som tjänat oss så väl i 32 år. Hallen stod på en mark som kommunen fått som delbetalning av den nya hallen, så den skall rivas. Samma dag påböjade även Wåge Windahl sin tjänst som Klubbdirektör. Den 2 oktober var så verksamheten igång i den nya hallen.

Sedan 2010 har tennisklubben vuxit på alla fronter och bedriver en stor barn och ungdomsverksamhet men även många vuxna är med och spelar. Den nya hallen har gett möjlighet till en hel del aktiviteter samtidigt som tävlingsverksamheten har tagit fart och gett alla möjlighet att tävla.

Saknaden av utebanor var stor och mycket tack vare generöst bidrag av Upplands idrottsförbund samt klubbens medlemmar som bidrog i Grundplåten -en frivillig insamling, kunde klubben finanisera och bygga tre moderna grusbanor i anslutning till Prästängsfältet. Banorna stod klara sommaren 2014. Därmed las grunden till att kunna spela tennis året runt i Sigtuna igen.

Det finns inget album kopplat till denna sida.


 

 

 

 

 

 

Postadress:
Sigtuna TK - Tennis
John Åkerlunds väg 10B
19331 Sigtuna

Kontakt:
Tel: +46705925205
E-post: kansliet@sigtunatenn...

Se all info