Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2020

25 MAJ 2020 22:27
 • Skapad: 25 MAJ 2020 22:27

Kallelse till årsmöte i Sigtuna Tennisklubb (org.nr 814800-5344),
verksamhetsåret maj 2019-april 2020
inklusive föredragningslista

Måndagen den 8 juni 2020, kl. 18.00 i tennishallen eller Skype*

 

Välkommen med anmälan till This is a mailto link senast fredagen den 5 juni klockan 12:00, ange namn och mejladress. På grund av Corona och beroende på antalet anmälningar så håller vi antingen ett fysiskt årsmöte i eller så hålls årsmötet via Skype*. Alla anmälda får information om vad som gäller senast klockan 20:00 dagen innan årsmötet. Styrelsen kommer oavsett att befinna sig i tennishallen.

 

Senast den 1 juni finns följande handlingar tillgängliga på hemsidan:

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande.

 

Ärenden vid årsmötet

 1. Årsmötet öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/

räkenskapsåret.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 2. Fastställande av medlemsavgifter.
 3. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/

räkenskapsåret.

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Val av

a)      klubbens ordförande för en tid av ett år;

b)     övriga styrelseledamöter för en tid av två år (väljes på två år växelvis)

c)      två revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d)     tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

 1. Övriga frågor.

 

Välkomna önskar styrelsen

Emmelie Arneng              Ordförande
Stefan Olsson                    Vice Ordförande

Henrik Tingwall                 Kassör

Carina Nyman                   Ledamot/Sekreterare

Magnus Ivarsson              Ledamot

Skribent: Robert Wallin
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Sigtuna TK - Tennis
John Åkerlunds väg 10B
19331 Sigtuna

Kontakt:
Tel: +46705925205
E-post: kansliet@sigtunatenn...

Se all info