Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2021

21 MAJ 2021 10:23
  • Uppdaterad: 21 MAJ 2021 10:23

Kallelse till årsmöte i Sigtuna Tennisklubb (org.nr 814800-5344),
Verksamhetsåret maj 2020-april 2021
inklusive föredragningslista

Tisdagen den 8 juni 2021, kl. 18.00 via Teams
Välkommen med anmälan till This is a mailto link senast söndagen den 6 juni klockan 12:00, ange namn
och mejladress. På grund av rådande pandemiläge blir det enbart ett digitalt årsmöte via Teams. Länk och
instruktioner för mötet mailas ut till de som anmält sig under måndagen den 7 juni.

Senast den 1 juni finns följande handlingar tillgängliga på hemsidan:
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande.

Föredragningslista för årsmötet

Årsmötet öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/
räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/
räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a) klubbens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga styrelseledamöter för en tid av två år (väljes på två år växelvis)
c) två revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta.
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
14. Övriga frågor.

Välkomna önskar styrelsen!

Henrik Tingwall, Ordförande
Stefan Olsson, Vice Ordförande
Carina Nyman, Kassör
Louise Axzell, Ledamot/Sekreterare
Robert Tönhardt, Ledamot
Magnus Ivarsson, Ledamot

Skribent: Robert Wallin
E-post: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Sigtuna TK - Tennis
John Åkerlunds väg 10B
19331 Sigtuna

Kontakt:
Tel: +46705925205
E-post: kansliet@sigtunatenn...

Se all info