Integritetspolicy

För Sigtuna Tennisklubb är personlig integritet viktigt.Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande
Mot bakgrund av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), vill vi ge dig information om de personuppgifter som vi samlar in och hur vi behandlar dessa.
Ansvarigt för hantering av personuppgifter
Sigtuna Tennisklubb
kansliet@sigtunatennis.se
Data som samlas in
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt ger till oss, till exempel när du besöker vår webbsida, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifter som vi hanterar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, kön, telefonnummer, födelsedatum.
Ändamål med insamlingen
Uppgifterna som vi samlar in används främst för att kunna kontakta dig avseende xxx
Vi distribuerar eller säljer aldrig dina personuppgifter vidare till utomstående tredje part. Se mer information om tredjepartleverantörer som vi arbetar med under rubriken ”Tredjepartsleverantörer som hanterar data”.
Kontaktformulär och e-postlänkar
Vår webbplats innehåller information som möjliggör en snabb och direkt kontakt med oss. Om du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras inte personuppgifterna som du uppger på vår webbplats och överförs inte heller till någon av våra tredjepartsleverantörer som definieras i avsnittet "Tredjepartsleverantörer som hanterar data". I stället kommer data att samlas in i ett e-postmeddelande som skickas till oss via Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Våra SMTP-servrar är skyddade av TLS (ibland känd som SSL) vilket innebär att e-postinnehållet är krypterat med SHA-2, 256-bitars kryptografi innan det skickas över internet. E-postinnehållet dekrypteras sedan av våra lokala datorer och enheter.
Säkerhetsmätningar
På vår webbplats har vi integrerade säkerhetsmätningar för att säkra den bästa upplevelsen för våra användare. Säkerhetstjänsten vi använder tillhandahålls av Wordfence, en tjänst från Defiant Inc. Ingen data överförs till Wordfence.
Wordfence lagrar information i vår databas när den upptäcker ett brute-force-inloggningsförsök. Brute-force-inloggningsförsök är upprepade inloggnings- eller "glömt lösenord"-fel som skapas av användare. Endast information om datorns IP-adress relaterad till brute-force-försöken lagras i databasen. Wordfence lagrar inga användarrelaterade data i vår databas medan en besökare använder standardtjänsterna från vår webbplats.
Tredjepartleverantörer som hanterar data
Vi använder ett antal tredje parter för att behandla personuppgifter för vår räkning. Dessa är baserade i Sverige och följa de europeiska dataskyddsförordningarna.

° MATCHi AB, Org. No. 556871-6129 (Integritetspolicy)
Dataintrång
I händelse av ett personuppgiftsbrott mot webbplatsens databas eller databasen för någon av våra tredjepartsleverantörer, kommer vi att meddela alla berörda personer och myndigheter inom 72 timmar efter att vi har fått kännedom om den, förutsatt att det är uppenbart att personuppgifter som lagrats på ett identifierbart sätt har stulits.
Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan också be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort alla dina personuppgifter från vårt register. Begäran om radering av dina personuppgifter görs på kansliet@sigtunatennis.se.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är ansvarig instans för behandling av personuppgifter.
Ändringar av vår Integritetspolicy
Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy i linje med lagstiftning eller branschstandard genom att lägga upp den uppdaterade versionen av Integritetspolicyn på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att besöka policyn ibland för att hålla dig informerad om hur vi använder din personliga information.

Sigtuna Tennisklubb

John Åkerlunds väg 10B
193 31 Sigtuna
+46 (0) 705 925 205
kansliet@sigtunatennis.se
Follow us on:
© 2024 Sigtuna Tennisklubb | #MadeInSigtuna
crossmenu