Om Sigtuna TK

Sigtuna tennisklubb grundades 1974 och har idag en modern anläggning med 4 plexipave banor i en fräsch tennishall byggd år 2010 vid Prästängarna i Sigtuna. Klubben växer kraftigt och består idag av ca 730 medlemmar. 2014 byggdes 3 nya grusbanor bredvid anläggningen. Hjärtat i verksamheten är tennisskolan där det bedrivs träning för båda vuxna och juniorer från minitennis upp till tävlingsgrupp. Omkring 400 aktiva spelare är i gång varje vecka i den populära tennisskolan.

Inriktningen i klubbens verksamhet är att erbjuda så mycket tennis som möjligt till alla som vill delta i verksamheten, såväl gammal som ung. Klubben anordnar varje år 3 stycken regionala tävlingar och 1 nationell tävling med SM status som varje år lockar många spelare.

Utöver det anordnas interna tävlingsformer såsom gruppspel och klubbmästerskap. Vi deltar även i seriespel med flertalet herr och damlag representerade i den svenska tennisligan.

Klubben har dessutom en stor damsektion och veteransektion som varje vecka samlas, umgås och har trevligt tillsammans när de spelar.

Vår personal 


Robert Wallin
Klubbchef
robert.wallin@sigtunatennis.se
Svante Backman
Chefstränare
Frågor om tennisskola
utbildning@sigtunatennis.se
svante.backman@sigtunatennis.se
Anna Lena Hildelid 
Kansliet (25%)
Fakturafrågor/medlemsservice:
kansliet@sigtunatennis.se

Sebastian Lööf
Tränare/Ansvarig U10
sebastian.loof@sigtunatennis.se

Övriga tränare
Johan Simonsson
Nicklas Nilsson
Adam E Waering
Ling Nyfelt
Isabella Tönhardt
Linus Wahlin
Oscar Landelius
Victor Mortensen
Axel Skånskberg
Axel Bolinder
Erik Gröntved
Adina Åkerström
David Feroiu
Nils Nyman
Simon Tönhardt
Micke Westin
Mattin Adham

Vision och verksamhetsidé

”Vi för tennisen framåt – ett arv att förvalta, ett ansvar att utveckla”
Klubben har till uppgift:
Att verka för tennisspelets utveckling i Sigtuna
Att bedriva en aktiv ungdomsverksamhet
Att erbjuda medlemmarna tennisspel till förmånliga priser i anläggningar av god kvalitet
Att ordna aktiviteter och tävlingar som stimulerar tennisspel, där social samvaro och trivsel är viktigt

Vår värdegrund

Sigtuna Tennisklubb ska kännetecknas av:
Genomtänkt verksamhet
Sund verksamhet
Rent spel
Allas rätt att vara med
Trygg och attraktiv miljö
Ömsesidig respekt för varandra
Glädje och gemenskap
Genomtänkt verksamhet som påverkar attityder och värderingar på ett positivt sätt

Sigtuna Tennisklubb ska kännetecknas av en genomtänkt verksamhet som påverkar attityder och värderingar på ett positivt sätt. I Sigtuna tennisklubb är alla välkomna att vara med och spela tennis på sina egna villkor och sin egen ambitionsnivå̊.
Sund verksamhet, där både ledare och aktiva tar avstånd ifrån alkohol, tobak och droger, i samband med idrottsverksamhet.

Vi har en sund verksamhet, där både ledare och aktiva tar avstånd ifrån alkohol, tobak och droger, i samband med idrottsverksamhet.

Alla vuxna och ledare i klubben är viktiga förebilder för ungdomar som är med i föreningen med mål att alla ska trivas och tycka att tennis är en rolig motionsidrott. Vi vill vara med och sätta en grund till en hälsosam och livslångt positiv inställning till motion och idrott.
Rent spel

Tennis spelas ofta utan domare och det är vår uppgift att ge alla spelare en grundläggande syn på̊ fair play. Vi utbildar aktivt både spelare och föräldrar till tävlingsspelare i hur man kan hantera både med- och motgångar på tennisbanan. Spelare i Sigtuna tennisklubb som är uttagen till tävlingsgrupp och/eller på̊ annat sätt representerar klubben har ett extra ansvar att följa klubbens fair play policy.
Allas rätt att vara med

Du är med och spelar på dina villkor och ambitioner och kan bli så bra som du själv vill.
Alla är lika viktiga i klubben oavsett om du väljer att satsa hårt på̊ att bli duktig eller har tennis som en kul motionssport.
Sigtuna Tennis Tävlingar
Trygg och attraktiv miljö

Vi ska erbjuda en idrottsmiljö̈ där alla känner sig trygga och kan gå till sin idrott med glädje. Det innebär att vi även ställer krav på hur man sköter sig på banan och att man vårdar våra gemensamma utrymmen. Det innebär också̊ att all alkohol, droger och tobaksanvändning inte är tillåtet i samband med våra aktiviteter.
Sigtuna Tennishall 3
Ömsesidig respekt för varandra

Tennis är en individuell sport men där man tränar tillsammans. Är man tävlingsinriktad vill man ofta bli bäst, men det ska ske genom att vi visar ömsesidig respekt för varandra. Vi sparrar och sporrar varandra på träning och vi hälsar alltid på varandra vid träning när vi träffas, och vid match tackar vi varandra efteråt.
Men i Sigtuna tennisklubb tar vi steget längre ändå. Vi anser att det är lika viktigt vad man inte gör, som vad man faktiskt gör. Att t.ex. inte hälsa på en träningskompis när man ses kan vara en form av utestängning/mobbning och där har alla i föreningen, både föräldrar, ledare men även träningskompisar ett ansvar att motarbeta och reagera på det.
Tennis cup
Glädje och gemenskap

Det vill vi att alla som spelar tennis hos oss känner. Vårt mål är att alla som spelar tennis ska se fram mot sin nästa träning när dagens spel är slut. Oavsett om det är spelet, gemenskapen eller bara ren glädje över att man lyckats med något speciellt just idag, som gör att man känner glädjen och vill komma tillbaka.
Tennis tävling
I förekommande fall där någon inte följer klubbens värdegrund eller drog/alkoholpolicy skall det omgående anmälas till närmaste huvudansvarige Tränare eller Klubbdirektör.
Vid allvarliga förseelser som även kan anses bryta mot klubbens stadgar skall ärendet omgående tas upp till styrelsen.

Styrelsen

Aliquam pulvinar vestibulum blandit. Donec sed nisl libero. Fusce dignissim luctus sem eu dapibus. Pellentesque vulputate quam a quam volutpat, sed ullamcorper erat commodo. Vestibulum sit amet ipsum vitae mauris mattis vulputate lacinia nec neque.
Tennis i Sigtuna

Klubbens historia

Spelat tennis på egna banor har man gjort i Sigtuna sedan slutet av 50-talet. Verksamheten bedrevs som en sektion inom Sigtuna IF med ett 100-tal medlemmar fram till 1974.

Den 24 jan. 1974 samlades 26 medlemmar i tennissektionen och beslut fattades att bilda en egen klubb. Avtal upprättades med Sigtuna IF innebärande bl.a. att dispositionsrätten till och skötseln av tennisbanorna övergick till den nybildade klubben. Flera av dem som valdes till styrelse och kommittéer är fortfarande aktiva i klubben.

Goda förutsättningar att lära sig tennisspelets alla finesser och mysterier fick man genom William C. Lufflers instruktionsbok "Hur man spelar tennis".

Klubbens målsättning formulerades på följande sätt "Klubben har till uppgift att verka för tennisspelets utveckling i Sigtuna genom anordnande av tävlingar samt genom teoretiska och praktiska övningar".

Man kan av gamla protokoll utläsa att det var slagsmål om att få tennistider på tillgängliga banor. Detta och ett alltmer ökat tennisintresse ledde till att man 1977 fattade beslut om att bygga en egen hall.

1978 byggdes vår första tennishall

Den 6 juni sattes spaden i marken och den 29 okt. invigdes hallen med bl.a. en utmanarmatch mellan Ingrid Bentzer och Johan Hellqvist. Matchen vanns av Ingrid, som fick 400 kr som pris.

Den dåvarande klubbledningen med Sven Elfström i spetsen visade prov på stor kreativitet och god förhandlingsförmåga beträffande finansiering, markanskaffning med mera Tomten köptes (skänktes) av Nordström & Co till priset av 1 krona. Kommunen bidrog med ett ränte- och amorteringsfritt lån. Förhandlingar fördes med bl.a. Peter Wallenberg vilket resulterade i lån i SE Banken. Försäljning av minnestallrikar gav 120.000 netto och 115 reversinnehavare bidrog med 345.000. Den slutliga investeringen hamnade på drygt 1 miljon kronor.

Klubbens utveckling

Stimulerade av Björn Borgs framgångar var tennisintresset på stark frammarsch i Sverige när hallen byggdes. Björn vann Wimbledon 5 år i följd 1976-1980. Han stod på topp 1978, då han inte förlorade ett enda set i någon match. Svensk tennis och därmed tennisklubbarna gick som tåget dragna av Björn Borg - loket. Tennisexpansionen fortsatte under hela 80-talet men en bit in på 90-talet kom rekylen, vilket tog många klubbar på sängen. Vana vid och bedövade av många års framgångar såg yrvakna klubbledningar hur intäkterna sinade. Många klubbar gick omkull, många förde och för fortfarande en tynande tillvaro.

Även Sigtuna Tennisklubb drabbades av minskad beläggning och lägre intäkter samtidigt som hallens ålder medförde stora investeringsbehov. Taket läckte, fukt- och mögelskador upptäcktes så småningom. Det fanns stora reparations- och renoveringsbehov såväl ut- som invändigt. I Sigtuna reagerade man snabbare än i de flesta andra klubbar, man tog nya tag och med hjälp av många goda ideella resurser har trenden nu vänts. Verksamheten expanderar och intäkterna ökar. Klubben har haft råd att, utan lån, genomföra nödvändiga reparationer samt dessutom under 1998 åstadkomma en avsevärd ansiktslyftning i omklädnings- och duschutrymmen. Tränarna fick ett eget utrymme. Sammanlagt under åren 1995-98 investerades nästan 1 miljon kr i hall och utebanor.

Under 2000-talet har klubben expanderat, framförallt gäller detta tennisskolan för ungdomar som år 2008 passerade 200 elever i träning minst en gång per vecka. Samtidigt har intresset för motionsspel hos vuxna ökat. Sammantaget gör detta att våra två inomhusbanor är hårt belagda.

Under våren 2009 slutfördes den sedan länge pågående dialogen med Sigtuna kommun, vilket innebar att vi kunde inviga en ny tennishall med fyra inomhusbanor den 12 september 2010. Anders Järryd kom på besök och spelade mot Jörgen Windahl, den bästa spelare som har startat sitt tennisspelande i Sigtuna kommun. Bragd-Birger Andersson var också på besök.

1 oktober 2010 slogs de sista tennisbollarna i den hall som tjänat oss så väl i 32 år. Hallen stod på en mark som kommunen fått som delbetalning av den nya hallen, så den skall rivas. Samma dag påböjade även Wåge Windahl sin tjänst som Klubbdirektör. Den 2 oktober var så verksamheten igång i den nya hallen.

Sedan 2010 har tennisklubben vuxit på alla fronter och bedriver en stor barn och ungdomsverksamhet men även många vuxna är med och spelar. Den nya hallen har gett möjlighet till en hel del aktiviteter samtidigt som tävlingsverksamheten har tagit fart och gett alla möjlighet att tävla.

Saknaden av utebanor var stor och mycket tack vare generöst bidrag av Upplands idrottsförbund samt klubbens medlemmar som bidrog i Grundplåten -en frivillig insamling, kunde klubben finanisera och bygga tre moderna grusbanor i anslutning till Prästängsfältet. Banorna stod klara sommaren 2014. Därmed las grunden till att kunna spela tennis året runt i Sigtuna igen.

Sigtuna Tennisklubb

John Åkerlunds väg 10B
193 31 Sigtuna
+46 (0) 705 925 205
kansliet@sigtunatennis.se
Follow us on:
© 2024 Sigtuna Tennisklubb | #MadeInSigtuna
crossmenu